Blogs

BlogsBlogs

 • published by , on 29/11/2022

  Klik hier voor de Nederlandse versie Avec le soutien de Odoo Contenu Avant-propos En introduisant le travail hybride et le nouveau monde du travail, les RH laissent passer des occasions et commettent des erreurs Par Marc Ernst (Oprichter & directeur van BizInfo, the company behind HRMinfo) State of HR talk 2022 Réflexions critiques sur la GRH d’aujourd’hui, […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 29/11/2022

  Cliquez ici pour la version française Met de steun van Odoo Inhoud Vooraf Bij de introductie van het hybride en Nieuwe Werken laat HR kansen liggen en steken vallen Door Marc Ernst (Oprichter & directeur van BizInfo, the company behind HRMinfo) State of HR talk 2022 Kritische reflecties bij het HRM van nu voor later Door Hans […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 25/11/2022

  HRMinfo estime que le défi climatique devrait inciter les RH à s’engager davantage dans les politiques de durabilité et de RSE des entreprises et des organisations. Une plus grande implication des RH dans la politique RSE et EGS (RSE signifie Responsabilité sociétale des entreprises et EGS représente Environnemental, Social et de Gouvernance) – pourquoi ne pas […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 25/11/2022

  HRMinfo is van mening dat de klimaatuitdaging HR zou moeten aanzetten om mee en meer haar schouders te zetten onder het duurzaamheids- en CSR-beleid van ondernemingen en organisaties. Grotere betrokkenheid van HR bij de CSR & EGS policy (CSR staat voor: Corporate Social Responsibility; EGS voor: Environmental, Social, and Governance) – waarom ter zake niet de lead nemen? In sommige grote bedrijven, […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 23/11/2022

  Door Hans Diels (Toekomstdenker en expert geopolitiek bij het ondernemersplatform Etion) De zoektocht naar een globaal klimaatakkoord levert het klimaat vooralsnog weinig op. Dan liever een beperktere klimaatclub, een ‘coalition of the willing’ die er echt werk van wil maken. Twee weken onderhandelen door meer dan 200 landen en meer dan 33.000 vertegenwoordigers heeft ons […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 21/11/2022

  Klik hier voor NL & ENG ideeën De la part des professionnels des RH et des prestataires de service Les professionnels des RH et les prestataires de services RH peuvent transmettre leurs « idées pour une meilleure politique RH » à betterHR@HRMinfo.net. Vos soumissions doivent être de nature générique : elles ne doivent pas contenir de promotion pour […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 18/11/2022

  Cliquez ici pour des idées en FR & ENG Van HR-professionals en -dienstverleners HR-professionals en -dienstverleners kunnen hun ‘ideeën voor een beter HR-beleid’ bezorgen aan betterHR@HRMinfo.net. Uw inzendingen dienen generiek van aard te zijn: ze mogen geen promo voor een specifiek merk/bedrijf bevatten maar dienen, in algemene termen, betrekking te hebben op een HR-praktijk/proces. We […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 17/11/2022

  Door Lieve Lagae (sociaal en familiaal bemiddelaar bij Mediation-at-work.be, opleidster in bemiddeling bij Pro Mediation, lid van het Federale Bemiddelingscommissie) Iedereen kent de sociale bemiddelaars van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, de ambtenaren die een verbindende rol spelen in het collectieve arbeidsrecht als de paritaire onderhandelingen in het slop zitten. Bijna niemand kent […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 15/11/2022

  Door Frederik Anseel (Dean UNSW Business School, Sydney)  Mijn favoriete meme op social media is een Kuifje-strip. Kapitein Haddock staart uitgeput voor zich uit en mompelt ‘Wat een week, huh!’ Waarop Kuifje antwoordt: ‘Maar kapitein, het is nog maar woensdag.’ U herkent vast het gevoel. Het ritme van het werk gaat soms zo ongenadig hard […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 08/11/2022

  By Enrique Rubi (Founder @  Hacking HR) The work of HR lies at the fantastic and highly valuable intersection of business and people operations. From that vantage point we have the possibility to create infinite amount of value by contributing to business success through the success of the people. Business success and people success are […]

  >> read more reactions (1)
Premium partners