Summer BBQ 2019

Blogs

  FORUM
  This section is a forum for argumentative debate and reflection on HRM in the broadest sense (staff management, employment-finding, training & development, etc.) and related subjects. Unless stated otherwise, the writers* write in their individual capacity and not in name of their organisation.

  The contributions are written at the editor’s request or on the writer’s initiative. You can send your contribution(s) (max. 5000 characters, with spaces) to forum(at)HRMblogs(dot)com. The HRMblogs.com editor reserves the right to abridge, edit or refuse any contributions.

  Reactions are as welcome as original contributions. Responses can be inputted by using the ‘form’ at the bottom of each article. They will be published immediately and go online in real time. They will remain there if they comply with our rules and general conditions.

  * HR-professionals (HR-managers/-directors, HR-consultants/-service providers and anyone working in the HR-area), professors and teachers in staff matters and management, but also general- and line managers.

  --------------------

  Deze rubriek in een forum voor tegensprekelijk debat en reflectie over HRM in de brede zin (personeelsmanagement, arbeidsbemiddeling, opleiding & ontwikkeling enz.) en aanverwante onderwerpen. Tenzij anders vermeld schrijven de auteurs* op persoonlijke titel en niet namens hun organisatie.

  De bijdragen worden geschreven op verzoek van de redactie of op initiatief van de auteur. U kunt uw bijdrage(n) (max. 5000 tekens, spaties inbegrepen) bezorgen aan forum(at)HRMblogs(dot)com. Bijdagen kunnen door de redactie van HRMblogs.com ingekort, geredigeerd dan wel geweigerd worden.

  Reacties zijn even welkom als oorspronkelijke bijdragen. Replieken worden ingevoerd via het daartoe bestemde ‘formulier’ onderaan elk artikel. Ze worden onmiddellijk gepubliceerd, gaan in real time online. En blijven daar staan indien ze beantwoorden aan onze spelregels en algemene voorwaarden.

  * HR-professionals (HR-managers/-directors, HR-consultants/-dienstverleners en iedereen die werkzaam is op HR-vlak), profesoren en docenten op het gebied van personeelszaken en management maar ook algemeen- en lijnmanagers..

  --------------------

  Cette rubrique est un forum de débat contradictoire et de réflexion sur la GRH au sens large (management du personnel, recrutement & sélection, formation & développement etc.) et sujets apparentés. Sauf indication contraire, les auteurs* s’expriment à titre personnel et pas au nom de leur organisation.

  Les contributions sont écrites à l’invitation de la rédaction ou à l’initiative de l’auteur. Vous pouvez envoyer vos contributions (max. 5000 caractères, espaces compris) à forum(at)HRMblogs(dot)com. Les contributions peuvent être raccourcies, rerédigées ou refusées par la rédaction de HRMblogs.com.

  Les réactions comme les contributions originales sont les bienvenues. Les répliques sont introduites via le ‘formulaire’ ad hoc au bas de chaque article. Elles sont instantanément publiées, sont mises en ligne en temps réel. Et y resteront si elles rencontrent nos règles du jeu et conditions générales.

  * Les professionnels des RH (HR-managers/DRH, HR-consultants/prestataires de services RH et tout qui est actif au plan RH), professeurs dans le domaine des questions de personnel et du management mais aussi des general et line managers.
Premium partners