Summer BBQ 2020

Blogs

Forum

 • published by , on 26/09/2013

  Als HR heb je wel  een idee van hetgeen in de directiekamer besproken wordt. Of het nu gaat over het omgaan met regulatoren, de toegang tot krediet, het realiseren van kostenfficiënties, de risico management strategie, de investerings- en/of innovatie aanpak, alle hebben ze een impact op human resources. Maar hoe vertaal je als HR deze […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 19/11/2012

  Mag ik, alvorens je verder leest, vragen om 20 minuten je adem in te houden? Een dom voorstel wellicht. Je kunt dit niet doen omwille van twee redenen. Ten eerste is het gewoonweg zinloos, het draagt niet bij tot en hoger doel die je zou kunnen hebben. Ten tweede is het doel inconsistent met wie […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 23/05/2012

  Imagine you are the Chief Human Resources Officer (CHRO) of a large company going through a business model transformation. As CHRO, you have supported this transformational process by adapting your sourcing, performance, talent and remuneration strategies. In your HR report to the CEO, you proudly affirm that employee commitment, absenteeism, and turnover are far better […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 11/03/2011

  De voorbije dagen was er veel ophef rond een jonge Vlaamse moslimvrouw die weigerde haar hoofddoek uit te doen op de werkplek toen haar werkgever erom vroeg. Omdat bijgevolg haar arbeidscontract niet werd verlengd, hadden verschillende partijen snel hun oordeel klaar dat het hier om discriminatie ging. Naarmate het welvaartspeil toeneemt in een samenleving neemt […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 18/05/2010

  Jan Denys, arbeidssocioloog en arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, publiceerde een opgemerkt boek: Free to work. Voor een open en moderne arbeidsmarkt. De auteur, die gekend is omwille van zijn gedurfde en soms controversiële analyses en voorstellen, schets in deze publicatie niet enkel de problemen maar reikt ook oplossingen aan. Het boek is bedoeld voor zowel beleidsmakers […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 22/02/2010

  In de cognitieve ontwikkelingspsychologie wijst men erop dat veel keuzeprocessen begrepen kunnen worden vanuit de betekenisvorming die eigen is aan de ontwikkelingsfase waarin een individu zich bevindt. Keuzeprocessen hebben volgens de grondleggers (Kegan, 1982, Torbert, 1987 en Kolhberg, 1969) te maken met wat betrokkenen menen te kennen in hun realiteit (de cognitieve breedte),  met de […]

  >> read more reactions (1)
 • published by , on 08/12/2009

  In oktober ging in Buenos Aires het 3e wereldcongres door van de World Global Organization Design Society . Het thema was ondernemerschap en het creëren van aandeelhouderswaarde. De conclusie van veel auteurs was gelijkgericht. We staan namelijk voor de uitdaging om ons denken rond organiseren en het  omgaan met talent te veranderen. Kort na de conferentie […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 17/08/2009

  Mckinseyquarterly.com a publié récemment un article sur la tendance croissante à recruter via des sites de socialisation tels Facebook et LinkedIn : When job seekers invade Facebook. – Pensez-vous que le recrutement se fera de plus en plus à l’avenir via des médias sociaux ?  – Certains observateurs sont d’avis que l’usage croissant des médias […]

  >> read more reactions (1)
 • published by , on 17/08/2009

  Mckinseyquarterly.com publiceerde onlangs een artikel over de groeiende trend om medewerkers te rekruteren  via social network sites zoals Facebook en LinkedIn: When job seekers invade Facebook.  – Denkt u dat rekrutering in de toekomst meer en meer via social media zal gebeuren ?  – Sommige waarnemers zijn van mening dat door het groeiende gebruik van […]

  >> read more reactions (2)
 • published by , on 15/07/2009

  It would be profoundly reassuring to view the current economic crisis as simply another rough spell that we need to get through.  If you are waiting for things to return to normal you might be very disappointed. Your focus on short term performance goals such as cost-cutting, sales, and market share growth might turn out […]

  >> read more reactions (0)
Premium partners