Blogs

Forum

 • published by , on 20/02/2022

  Door Bart Van Craeynest (hoofdeconoom VOKA) Eén op drie van de Waalse 20- tot 64-jarigen is vandaag niet aan het werk. Toch wordt ook de Waalse economie geconfronteerd met toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Die paradox illustreert de dringende nood aan een structureel andere aanpak van het arbeidsmarktbeleid.  Moeilijkheden om geschikt personeel te vinden, is […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 15/02/2022

  Par Constant Calvo (Co-founder ADHERE RH) Le subtil croisement entre une organisation classique et le travail à distance ou télétravail, qualifiée d’hybride, lequel implique des modes de collaboration différents et adaptés est devenu la norme pour nombre d’entreprises. Or, l’entreprise en mode hybride ne se résume pas à cette seule dimension. La crise sanitaire, sociale […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 16/07/2020

  Door Steven De Haes (Decaan Antwerp Management School) e.a. In een open brief roepen verantwoordelijken uit het onderwijs en het bedrijfsleven op om meer te investeren in talent en kennis. De afgelopen maanden hadden onze beleidsmakers de handen vol met het bestrijden van een onzichtbaar kwaad. Tegelijkertijd werd iedereen, van ondernemer tot student, uitgedaagd om […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 23/06/2020

  By Ruud Rikhof, Global Executive Search for Chro, (S)VP HR @ KennedyFitch It was only 5 to 6 years back when we at KennedyFitch started to notice that “something is looming around the corner” in HR. And we were certainly not alone at that point in time. When we published in 2016 the first edition […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 26/09/2013

  Als HR heb je wel  een idee van hetgeen in de directiekamer besproken wordt. Of het nu gaat over het omgaan met regulatoren, de toegang tot krediet, het realiseren van kostenfficiënties, de risico management strategie, de investerings- en/of innovatie aanpak, alle hebben ze een impact op human resources. Maar hoe vertaal je als HR deze […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 19/11/2012

  Mag ik, alvorens je verder leest, vragen om 20 minuten je adem in te houden? Een dom voorstel wellicht. Je kunt dit niet doen omwille van twee redenen. Ten eerste is het gewoonweg zinloos, het draagt niet bij tot en hoger doel die je zou kunnen hebben. Ten tweede is het doel inconsistent met wie […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 23/05/2012

  Imagine you are the Chief Human Resources Officer (CHRO) of a large company going through a business model transformation. As CHRO, you have supported this transformational process by adapting your sourcing, performance, talent and remuneration strategies. In your HR report to the CEO, you proudly affirm that employee commitment, absenteeism, and turnover are far better […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 11/03/2011

  De voorbije dagen was er veel ophef rond een jonge Vlaamse moslimvrouw die weigerde haar hoofddoek uit te doen op de werkplek toen haar werkgever erom vroeg. Omdat bijgevolg haar arbeidscontract niet werd verlengd, hadden verschillende partijen snel hun oordeel klaar dat het hier om discriminatie ging. Naarmate het welvaartspeil toeneemt in een samenleving neemt […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 18/05/2010

  Jan Denys, arbeidssocioloog en arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, publiceerde een opgemerkt boek: Free to work. Voor een open en moderne arbeidsmarkt. De auteur, die gekend is omwille van zijn gedurfde en soms controversiële analyses en voorstellen, schets in deze publicatie niet enkel de problemen maar reikt ook oplossingen aan. Het boek is bedoeld voor zowel beleidsmakers […]

  >> read more reactions (0)
 • published by , on 22/02/2010

  In de cognitieve ontwikkelingspsychologie wijst men erop dat veel keuzeprocessen begrepen kunnen worden vanuit de betekenisvorming die eigen is aan de ontwikkelingsfase waarin een individu zich bevindt. Keuzeprocessen hebben volgens de grondleggers (Kegan, 1982, Torbert, 1987 en Kolhberg, 1969) te maken met wat betrokkenen menen te kennen in hun realiteit (de cognitieve breedte),  met de […]

  >> read more reactions (1)
Premium partners